DE THUISZORG MAATSCHAPPIJ

De ThuisZorg Maatschappij (TZM) is een coöperatieve vereniging van en voor zelfstandig werkende zorgprofessionals en zorggerelateerde bedrijven werkzaam in de ambulante thuiszorg. TZM is een actieve en vooruitstrevende vereniging, multicultureel georiënteerd en biedt zorgprofessionals een platform om gezamenlijk de complete zorgmarkt te bedienen. Allemaal met één passie: kwalitatief hoogwaardige en belevingsgerichte zorg bieden, om de cliënt zo lang mogelijk, op een plezierige en menswaardige wijze, van het leven te kunnen laten genieten. Hierbij vormen zelfstandigheid, participatie en klantgerichtheid belangrijke peilers in het geheel.

Onze thuiszorg
Er is al veel veranderd en er zal ook nog veel gaan veranderen in de wijze waarop de zorg georganiseerd en geregeld gaat worden. Merkbaar is ook veel ontevredenheid bij cliënten, verwijzers over de kwaliteit van de geleverde zorg. We staan voor tal van uitdagingen en zien vele kansen en mogelijkheden om binnen de thuiszorg het verschil te kunnen maken. Door samen te werken kunnen wij beter en directer inspelen op deze ontstane behoeften en nieuwe ontwikkelingen in de thuiszorg. Wij geloven en zien dat de zelfstandige zorgprofessionals en kleine ondernemingen, op deze wijze verbonden, krachtiger, professioneler en efficiënter te werk kunnen gaan en als serieuze spelers binnen de thuiszorg gezien moeten worden.
Tevens menen wij, dat in de wijze van zorg bieden, we een belangrijke positie innemen naast de grote zorgbureaus. Wij zijn innovatief, flexibel en kunnen snel en adequaat inspelen op de huidige behoeften en de mogelijkheden en kansen die deze tijd ons bieden.

Onze dienstverlening
Wij helpen u als klant graag bij het organiseren van een passende hulpverlening.  Wenst u voor u zelf of familielid zorg en/of ondersteuning, neem dan contact met ons op. Wij staan altijd voor u klaar.

TZM