Blog TZM uitgelichte foto

Het ergste is dat de kinderen geen zorg meer krijgen

Betere behandelingen dichter bij huis voor minder geld, dat was de bedoeling van de nieuwe Jeugdwet, en ‘transitie’ was het wonderwoord: de gemeenten gingen het doen, die konden véél beter de psychische zorg regelen voor kinderen in de knel, en goedkoper bovendien.

Dit is het resultaat: drie kinder- en jeugdpsychologen bijeen in een behandelkamer die al negen maanden niet zijn betaald, die op straffe van 16 duizend euro boete privégegevens van patiënten moeten leveren aan het CBS – medisch beroepsgeheim of niet; als ze in gebreke blijven krijgen ze dreigtelefoontjes. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Thuiszorg kan instroom nieuwe patiënten niet aan

Het is een van belangrijkste maatregelen in de zorg: ouderen langer thuis laten wonen. Maar aanbieders hebben grote moeite om zorg te leveren aan alle ouderen die voorheen in een verzorgingshuis terecht konden. Al het hele jaar klagen ze over geldgebrek. Nu hebben in korte tijd twee aanbieders een patiëntenstop afgekondigd: begin augustus de kleine Brabantse Stichting Zorgcentra Rivierenland (SVZ), en deze week het veel grotere Zuid-Hollandse Vierstroom Zorg Thuis.

De laatste heeft maandag aan alle huisartsen in Zoetermeer laten weten geen nieuwe patiënten meer aan te nemen. Hoewel Vierstroom dit jaar in lijn met de bezuinigingen aan elke patiënt 17 procent minder uren besteedde, heeft de instelling in totaal 8 procent meer zorg geleverd – zorg waarvoor verzekeraar CZ niet wil betalen. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Gemeenten moeten meer gebruik maken van ervaringsdeskundigheid GGZ-client

Uit het Rapport ‘Psychische Kwetsbaarheid en Werk van het Landelijk Platform GGz blijkt dat gemeenten geen zicht hebben op de groep werkloze GGz-cliënten. Toch worden zij geacht ervoor te zorgen dat deze cliënten aan het werk komen. Het gevolg is dat gemeenten beleid ontwikkelen dat niet goed aansluit op de doelgroep. Er is een goede oplossing om beleid meer te laten aansluiten op de praktijk; maak gebruik van de ervaring van cliënten bij het opstellen van het beleid rondom activering, re-integratie en bemiddeling naar werk.

Wanneer een gemeente alleen algemeen beleid voert ontbreekt vaak de benodigde kennis van de doelgroep met een psychische kwetsbaarheid. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Cliëntenstops door tekorten wijkverpleging

Steeds meer thuiszorgorganisaties overwegen om een cliëntenstop in te stellen als zorgverzekeraars niet snel extra geld investeren in de wijkverpleging. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie ActiZ maandag.

“Het is meer dan duidelijk dat er extra geld nodig is om wijkverpleging te kunnen verlenen aan mensen die zorg en ondersteuning thuis nodig hebben. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Steeds meer rechtszaken over zorgbezuinigingen

Burgers staan steeds vaker in de rechtszaal tegenover hun gemeente omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op de zorg. Gemeentelijke bezwaarschriftencommissies maken overuren. En het aantal zaken dat bij de rechter belandt, is de eerste acht maanden van dit jaar al verdubbeld ten opzichte van 2014. Lees meer