Blog TZM uitgelichte foto

Patiëntenvereniging boos op zorgverzekeraars

Patiëntenfederatie NPCF stuurt een boze brief naar Zorgverzekeraars Nederland.
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het eind november bij verschillende zorgverzekeraars niet duidelijk met welke ziekenhuizen er volgend jaar contracten zijn afgesloten. Omdat de polis al wel in de bus ligt, weten veel patiënten en consumenten dus niet waar ze aan toe zijn.

De contracten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen hadden op 19 november rond moeten zijn. Vorig jaar ontstond al vertraging, maar nu is die vertraging nog veel groter. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto
,

Geen begeleiding meer in 2016

Terwijl ik in eerste instantie nog dacht dat wij eindelijk op de goede weg waren, blijkt nu de grond onder onze voeten langzaam weg te slaan. Wij belanden in een bureaucratische mallemolen waar het draait om geld in plaats van de juiste zorg voor ons kind.

Jaren geleden bereikten wij – als ouders – een punt waarop wij moesten inzien dat wij de opvoeding van onze oudste zoon niet meer alleen aan konden. Woede uitbarstingen van epische omvang, fysieke aanvallen op gezinsleden en een psychologische oorlogsvoering waar menig land nog iets van kan leren waren in ons huishouden de normaalste zaak. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Marktwerking in de zorg is een ramp

De marktwerking in de zorg is een ramp, door de onduidelijke financiële prikkels in het systeem. Dat zegt Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer tegen BNR’s Paul van Liempt. “Den Haag heeft geen oog voor wat zich allemaal afspeelt.”

Binnen twee à drie jaar dreigt de ramp zich alleen maar te verhevigen, zegt Brenninkmeijer. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Personeel wanhopig door werkomstandigheden zorg

Het water staat het zorgpersoneel aan de lippen; hun werkomstandigheden zijn afgelopen jaar drastisch verslechterd. In 2014 meldde 1 op de 3 zorgmedewerkers dat er dagelijks te weinig personeel is om goed voor iedereen te zorgen. Een jaar later meldt 1 op de 2 een onaanvaardbaar personeelstekort.

Dat blijkt uit een enquête onder 3700 medewerkers in de zorg door vakbond FNV. Bestuurder Lilian Marijnissen van de vakbond noemt de resultaten ‘diep triest’. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Van Rijn: “Door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben wordt de ouderbijdrage als drempel ervaren. Lees meer