30 Miljoen voor zzp’ers in de zorg

Martin van Rijn PGB

Staatssecretaris Martin van Rijn stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor zzp’ers in de zorg. De eerste zzp’ers kunnen daardoor per 1 juli 2014 aan de slag binnen de landelijke pilot.

Van Rijn vertelt over het bedrag in een kamerbrief met verdere uitleg over de pilot. Hij wil de pilot zo snel mogelijk open stellen zodat 1200 zzp’ers als zelfstandige zorg kunnen leveren. Hoe het bedrag precies wordt uitgegeven wordt bekeken bij de reactie van het kabinet op het mei-advies van de NZa.

De middelen kunnen worden vrijgemaakt via een verschuiving van de contracteerruimte naar de middelen voor zzp’ers.

Afspraken met zorgkantoren
Na afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, de Belastingdienst en andere partijen is besloten om de pilot per direct open te stellen. Volgens Van Rijn gaat het om een omvangrijke uitbreiding, omdat er in 2011, 2012 en 2013 geleidelijk aan 750 zzp’ers zijn ingestroomd. ‘Alle operationele processen zijn ingericht op bescheiden aantallen. Openstellen betekent dus dat alle betrokken organisaties in korte tijd forse inspanningen moeten leveren om dit mogelijk te maken.’

Toegang tot pilot
Het is sterk afhankelijk van de zzp’er zelf en het aantal zzp’ers dat zich aanmeldt, hoe snel zorg daadwerkelijk geleverd kan worden. Van Rijn: ‘Ik heb daarbij alle medewerking toegezegd gekregen van Kiwa, de zorgkantoren, Vektis, Vecozo, de NZa, het CAK en DINZ om het proces zo veel als mogelijk te faciliteren. Deze partijen geven mij aan dat als alle circa 1.200 zzp’ers zich melden de eerste zzp’er rond 1 juli een contract heeft en de laatste zzp’er uiterlijk op 1 september.’ Van Rijn voegt daar aan toe dat hij in gesprek is met de genoemde partijen om de processen en doorstroming te versnellen.

Om als zzp’er aan de slag te gaan, moeten zij zich kwalificeren en een ondernemersprofiel hebben. De zorgkantoren hanteren daarbij een gelijk speelveld met de huidige zzp’ers. De instromers moeten daarom een BIG-registratie hebben of een geldig keurmerk voor de thuiszorg. De zzp’er moet onder andere zelf de werving van cliënten op zich nemen en aangesproken kunnen worden op de kwaliteit. Om de continuïteit van zorg te garanderen dient de zzp’er te zorgen voor achtervang. Tevens moeten administratieve verplichtingen nagekomen wordt in het proces van ‘indicatie tot facturatie’.

Loondienst als optie
Tot slot wil Van Rijn er nog op wijzen dat loondienst een reële optie moet blijven. ‘Vaak wordt gezegd dat een dienstbetrekking niet haalbaar is, omdat werknemers te duur zijn. Los van het feit dat dit nooit een argument kan zijn om schijnconstructies toe te staan, gaat dit ook voorbij aan het feit dat ook binnen de arbeidsovereenkomst veel flexibiliteit mogelijk is.’