TZM advocatuur

ADVOCATUUR EN MEDIATION

Juridische ondersteuning van een advocaat
Indien er in uw gezin of uw persoonlijke levenssfeer reeds thuiszorg geboden wordt in verband met uw gezondheid of de gezondheid van een ander gezinslid staat uw hoofd er niet naar om zich ook nog met andere problemen bezig te houden. Wordt u echter in een juridisch geschil betrokken dan zult u zich hier noodgedwongen toch mee bezig dienen te houden. U kunt in een juridisch geschil betrokken worden omdat er bijvoorbeeld sprake is van schuldenproblematiek en u hierdoor niet in staat bent om al uw vorderingen tijdig te voldoen. Indien u dan gedagvaard wordt is het van belang dat u juridische ondersteuning krijgt. Het kan ook zo zijn dat u te maken heeft met Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming omdat er zorgen zijn om de ontwikkeling en / of veiligheid van uw kinderen. Of misschien wilt u of uw echtgenoot een echtscheidingsprocedure starten. Ook dan is professionele juridische ondersteuning voor u van uiterst belang. Het is van belang dat u geadviseerd wordt en eventueel bijgestaan wordt. De Thuiszorgmaatschappij kan u ook deze hulp bieden en u doorgeleiden naar de juiste professional.

De advocaat biedt o.a. hulp bij;

 • Verbintenissenrecht
  Voorbeeld→
  U wordt gedagvaard voor een geldvordering zoals een huurachterstand.
 • Sociaal zekerheidsrecht / bestuursrecht;
  Voorbeeld→
  U heeft een geschil met uw gemeente doordat uw aanvraag bijstand niet (tijdig) wordt toegewezen. Of uw aanvraag bijzondere bijstand is afgewezen en u wilt hiertegen bezwaar of beroep aantekenen.
 • Familierecht
  Voorbeeld→
  U wenst een echtscheidingsprocedure op te starten. Of u wilt zich verweren tegen een verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming of Bureau Jeugdzorg om een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing over uw kinderen uit te spreken.
 • Schuldsanering
  voorbeeld→
  De rechtbank heeft uw verzoek tot toelating in de WSNP afgewezen en u wenst hiertegen in appel te gaan of u staat onder bewind van een bewindvoerder maar heeft geen vertrouwen meer in de bewindvoerder. U wenst de rechter derhalve te verzoeken een andere bewindvoerder aan te stellen.
 • Arbeidsrecht
  Voorbeeld→
  U zit in de ziektewet en u dient te re-integreren bij uw werkgever. Uw werkgever biedt u echter geen passend werk aan. U bent het hier niet mee eens en wenst zich hier tegen te verweren.


Hoe wordt de advocaat bekostigd?
Als u onder een bepaalde inkomensgrens zit kan het zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Een deel van de advocaatkosten wordt dan gedekt door de Raad voor de Rechtsbijstand. Aan u wordt een eigen bijdrage opgelegd. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. De Thuiszorgmaatschappij kan u informeren of u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand.

Mediation
Als u een geschil heeft met een persoon of organisatie kunt u er gezamenlijk met uw wederpartij voor kiezen om het geschil op te lossen in mediation. U wordt in dit proces geleid door een mediator die onafhankelijk tussen u beiden optreedt en bemiddeld. Voorafgaand aan de mediation worden afspraken gemaakt over het mediation-traject. U tekent hiervoor een overeenkomst. U probeert in de mediation tot afspraken te komen met de wederpartij om tot een oplossing van het geschil te komen. Mediation kan een langdurend traject zijn waarbij meerdere sessies nodig zijn om tot afspraken te komen. Het kan ook zo zijn dat de mediation in één of twee sessies afgerond kan worden.

De voordelen van mediation;

 • Oplossingsgericht
 • Kostenbesparend
 • Tijdbesparend

lijn