Alles wat Van Rijn aanraakt, verandert in chaos

Na de chaos bij de uitbetaling van pgb’s door de Sociale Verzekeringsbank is ook de overheveling van AWBZ-taken naar gemeenten en zorgverzekeraars een puinhoop, vindt SP-Kamerlid Renske Leijten. ‘Alles wat Van Rijn aanraakt, verandert in chaos.’

Leijten verwijst naar het onderzoek van cliëntenorganisaties waaruit blijkt dat 400.000 mensen in onzekerheid verkeren over de zorg die ze in 2016 zullen krijgen. Ze weten niet hoeveel zorg ze in 2016 zullen ontvangen en hoeveel eigen bijdragen ze moeten betalen. Verder blijkt uit de meldingen dat cliënten te maken hebben met een stapeling van eigen bijdragen en vermindering van kwaliteit van zorg. Ook ontstaan er grote verschillen in de toegang tot zorg. Leijten: ‘Kwetsbare mensen liggen er wakker van dat ze niet weten of de zorg in 2016 wel goed geregeld zal zijn en of ze de zorg nog kunnen betalen. Ze zijn bang voor de herindicaties, omdat ze alleen maar te horen krijgen dat ze meer zelf moeten doen. De overheveling raakt 600.000 mensen. Dus bij twee op de drie cliënten faalt het beleid van staatssecretaris Van Rijn.’

‘Van Rijn wil alleen binnen begroting blijven’
‘Je zou verwachten dat Van Rijn dat gaat repareren voor iedereen. Maar dat is niet zo’, vervolgt Leijten. ‘Volgende week met Prinsjesdag verdeelt het kabinet vijf miljard euro aan belastingverlichting. De verpleeghuiszorg krijgt er 200 miljoen euro bij, dat is goed, want daar is de laatste jaren veel fout gegaan. Maar aan de drie miljard euro bezuinigingen op de langdurende zorg doet hij niets. Hij is alleen geïnteresseerd in het halen van zijn begroting. Van Rijn is een kille boekhouder.’

SP: cliëntenorganisaties te voorzichtig
Leijten is ook teleurgesteld in de cliëntenorganisaties. ‘Het is prima dat ze onderzoeken hoe cliënten de transitie van de langdurende zorg ervaren. Maar als daar zulke schokkende conclusies uitkomen, dan zou je verwachten dat ook voor hen de maat vol is. Maar nee, ze trekken alleen maar aan de bel. Dat is wel erg mager als de transitie knelt bij 400.000 mensen. Je vraagt je af zij nog wel de legitieme vertegenwoordigers van cliënten zijn.’ Volgens Leijten maakt de vakbond FNV Abvakabo daar meer aanspraak op. ‘Ruim 700.000 mensen hebben in zes weken tijd de petitie Red de zorg ondertekend. Dat is uniek. Dat toont aan dat de samenleving aanvoelt dat het fout gaat in de langdurende zorg.’

SP wil gemeentelijk basispakket thuiszorg
De SP wil dat de bezuinigingen op de zorg van tafel gaan en dat gemeenten en zorgaanbieders meer tijd krijgen om de hervormingen door te voeren. De taken van de rijksoverheid die worden overgeheveld naar gemeenten zouden wettelijk moeten worden verankerd in de Wet publieke gezondheidszorg. Deze wet uit 2008, die de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de openbare gezondheidszorg regelt, zou dan een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning worden. ‘De snelste manier om te bezuinigen is om de zorg uit te kleden en de toegang te beperken, zoals het kabinet doet. Wij willen bezuinigen door zorgprofessionals meer ruimte voor hun vakmanschap te geven en de bureaucratie te verminderen.’

De Tweede Kamer debatteert op 9 september over de hervorming in de langdurige zorg.

Geschreven door: Henk van Gerven