persoonlijke begeleiding

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Als u “matige” tot “ ernstige” belemmeringen ondervindt ten gevolge van uw handicap of beperking, kunt u begeleiding nodig hebben in vorm van ondersteuning, oefenen of het toezicht houden bij de dagelijkse bezigheden.

Begeleiding omvat onder meer
• Het onderhouden/stimuleren van sociale contacten
• Het plannen van de dagelijkse activiteiten
• Het regelen van uw financiën
• Het bieden van structuur en samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding
• Directe hulp bieden bij geestesnood of bij een psychiatrisch beeld
• Bieden van zeer complexe begeleiding, intensief case-management
• Hulp bieden in denken, concentreren en waarnemen ( bijv. bij dementie )
• Bieden van opvoedingsondersteuning bij probleem gedrag
• Netwerkbreed hulp zoeken/bieden, naast andere instanties en ketenpartners
• Signaleren en doorverwijzen

TZM