,

Bijeenkomst ‘BTW, wat moet ik er mee?’

Zorgimpuls BTW

De regels voor BTW-vrijstelling zijn in 2013 verder aangescherpt.

Wat betekent dit voor uw organisatie(vorm)? ZorgImpuls krijgt in toenemende mate vragen over dit onderwerp. Daarom organiseren we op 16 juli a.s. vanaf 17:00 uur een bijeenkomst over BTW. Komt u ook?

Onduidelijkheid
De regelgeving rond BTW en consequenties hiervan zijn niet altijd duidelijk. Organisatievormen in de (eerstelijns)zorg die tot voor kort veronderstelde BTW vrijgesteld te zijn, zijn dat in de huidige BTW werkelijkheid niet zonder meer nog steeds. Het gaat dan bijvoorbeeld om samenwerkende zelfstandige praktijken die gezamenlijke “onder of boven hangende” rechtspersoon (zoals een B.V., maatschap of stichting) waarin ook personeel in dienst is. Juridische (en fiscale) vormgeving luistert dan zeer nauw.

Uitleg BTW-regels
Tijdens de bijeenkomst zullen experts ingaan op de BTW-regels en wat deze betekenen voor de praktijk. Hierbij zullen veelvoorkomende ‘constructies’ belicht worden zoals een groep van zelfstandige praktijken (bv. een HOED) met een gezamenlijke maatschap voor gemeenschappelijke kosten en personeel en een niet-loondienst Gezondheidscentrum met GEZ-financiering.

De bijeenkomst is bedoeld voor praktijkhouders en/of vertegenwoordigers in de eerstelijnszorg die samen met collega-praktijkhouders een gemeenschappelijke rechtspersoon hebben voor kosten en/of personeel.

Aanmelden
Interesse? Download het programma op de pagina van Zorgimpuls. U kunt zich tot 9 juli aanmelden via info@zorgimpuls.nl. Wilt u de volgende gegevens vermelden: de naam van de bijeenkomst, uw praktijknaam en gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Waterreus, senior adviseur.