Blog TZM uitgelichte foto
,

Eindelijk onderscheid tussen verpleegkundige mbo en hbo

‘Regieverpleegkundige’ (hbo-verpleegkundige), ‘Basisverpleegkundige’ (mbo-verpleegkundige) en ‘Verzorgende IG’ (verzorgende). Dit zijn de titels van de nieuwe beroepsprofielen die de stuurgroep van het project ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ op woensdag 13 januari heeft gepresenteerd. Hiermee wordt na jarenlange discussie eindelijk onderscheid gemaakt tussen hbo- en mbo-verpleegkundigen. Een belangrijke mijlpaal, aldus stuurgroepvoorzitter Doekle Terpstra, die het eindrapport overhandigde aan minister Edith Schippers van VWS.

Minister Schippers is “voornemens om het advies van de stuurgroep op te volgen“, meldt ze diezelfde dag in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto
, ,

VAR: van uitstel zal geen afstel komen

Staatssecretaris Eric Wiebes stelde onlangs de nieuwe zzp-wet uit van 1 januari naar 1 april 2016. Dit houdt in dat de geldigheid van de huidige VAR-verklaringen wordt verlengd.

Kunnen ondernemers en zzp’ers nu opgelucht ademhalen? Nee. In dit geval zal van uitstel geen afstel komen. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto
,

Pgb-houders niet langer laten opdraaien voor fraude door zorgverleners

ARNHEM – D66, VVD en SP dienen dinsdag in de Kamer in een motie in om ervoor te zorgen dat pgb-houders niet langer verantwoordelijk zijn voor fraude door zorgverleners.

Op dit moment zijn cliënten met een persoonsgebonden budget zelf verantwoordelijk voor hun budget. Als een zorgverlener niet de juiste zorg biedt of minder zorg heeft geboden dan is gedeclareerd, verhaalt het zorgkantoor deze kosten op de budgethouder. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

SVB draait niet op voor schade zorgverlener

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto
,

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt.

De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Lees meer