Blog TZM uitgelichte foto
, , ,

Regelen zorg kost consument uren per week

UTRECHT – De helft van de mensen die zorg of ondersteuning krijgen, is een uur of meer per week kwijt aan het regelen van die hulp. Bijna 30 procent kost het meer dan twee uur per week. Een kleine groep heeft tot acht uur per week nodig om alle zorg te regelen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF, samen met het Landelijk Platform GGz, Ieder(in) en Per Saldo. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto
, , ,

Aantal meldingen over langdurige zorg is toegenomen

De toegang tot de langdurige zorg verloopt nog steeds stroef. De koepelorganisaties van patiënten en cliënten in de zorg hebben in het derde kwartaal meer vragen, problemen en klachten gekregen over de transitie dan in de eerste twee, afzonderlijke kwartalen van 2015. Zij roepen de verantwoordelijke uitvoerders op om snel de toegang tot zorg en ondersteuning en de uitvoering op orde te hebben, omdat het overgangsrecht in de langdurige zorg binnenkort afloopt.

Dit blijkt uit het rapport Meldingen veranderingen in de zorg, van Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte), Patiëntenfederatie NPCF en Landelijk Platofrm GGz (LPGGz). Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Persoonsgebonden budget Wlz

Persoonsgebonden budget Wlz
Informatiebulletin | oktober 2015

In dit informatiebulletin informeert het zorgkantoor u over de
volgende onderwerpen:
1. Tarieven pgb-Wlz 2016
2. Nieuwe zorgovereenkomsten
3. Wijzigingen in bestaande zorgovereenkomsten
4. Logeeropvang: uitbreiding naar 156 etmalen per jaar
5. Extramuraal indicatiebesluit en huishoudelijke verzorging
6. Vergoedingenlijst
7. Budgetgarantie Lees meer