Disclaimer

DISCLAIMER
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, ‘www.thuiszorgmaatschappij.nl’. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je jezelf akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Voor het volledige document ‘Voorwaarden Disclaimer’ kun je onderstaand document openen.

Disclaimer PDF

TZM