FNV adviseert om niet te tekenen voor minder zorg

HAARLEM – Bij het FNV komen klachten binnen over de druk die namens de gemeente Haarlem wordt uitgeoefend om te tekenen voor minder uren huishoudelijke ondersteuning. Het FNV adviseert om nooit stukken te ondertekenen als u het niet eens bent met de verlaging.

Alleen al in Haarlem kregen voor 1 januari 2015 meer dan 4 duizend inwoners huishoudelijke ondersteuning van de gemeente. Deze zorgtoewijzingen heeft de gemeente begrensd tot 31 december 2016.

De gemeente is verplicht de toegewezen uren huishoudelijke ondersteuning te leveren. Uiteraard doen de leden van het college van burgemeester en wethouders dat niet zelf. Daartoe schakelt de gemeente zorgaanbieders in. Die zorgaanbieders helpen niet alleen bij het huishouden, maar zijn door de gemeente ook ingehuurd om het aantal uren thuiszorg naar beneden bij te stellen.

Inwoners die van de gemeente thuiszorg ontvangen, worden vanaf 1 januari 2015 benaderd door de zorgaanbieder voor een gesprek. De klacht van de mensen is dat de zorgaanbieder vertelt dat in opdracht van de gemeente de zorg verminderd gaat worden. De zorgaanbieder komt dan met ‘een voorstel’ voor minder uren en zegt daarbij dat betrokkene blij mag zijn dat hij/zij nog zorg krijgt en verzoekt vervolgens bij het kruisje te tekenen.
Haarlemmers die Amstelring als zorgaanbieder hebben, klagen over de door de zorgaanbieder geuite bedreiging:”als u niet tekent, gaat de gemeente over tot maatregelen en dat kan betekenen dat u uw uren helemaal kwijt raakt”.

Het FNV adviseert om alleen het gesprek met de zorgaanbieder aan te gaan in aanwezigheid van iemand uit uw eigen vertrouwde omgeving. Ook adviseert het FNV om nooit het verslag van het zogenaamde keukentafelgesprek te tekenen als u het niet eens bent met de urenverlaging, want dat tekenen gebruikt de gemeente later tegen de ondertekenaar.
Tevens adviseert het FNV om tegen de zorgaanbieder te zeggen dat hij maar contact opneemt met zijn opdrachtgever, de gemeente, want het is de gemeente die beoordeelt hoeveel ondersteuning er nodig is, niet de zorgaanbieder. De gemeente dient vervolgens met een brief (een besluit) te komen waarin het college onderbouwt waarom de gemeente terugkomt op de voor 1 januari 2015 afgegeven toewijzing. Tegen zo’n (nieuw) besluit kan officieel bezwaar worden gemaakt.

Mocht de zorgaanbieder zonder een besluit van de gemeente minder uren leveren dan voorheen, dan adviseert het FNV om direct contact op te nemen met het vakbondscentrum in Haarlem, Surinameweg 8-F, telefoon 023 543 10 50.

Bron: Dichterbij – FNV