Gemeenten moeten meer gebruik maken van ervaringsdeskundigheid GGZ-client

Uit het Rapport ‘Psychische Kwetsbaarheid en Werk van het Landelijk Platform GGz blijkt dat gemeenten geen zicht hebben op de groep werkloze GGz-cliënten. Toch worden zij geacht ervoor te zorgen dat deze cliënten aan het werk komen. Het gevolg is dat gemeenten beleid ontwikkelen dat niet goed aansluit op de doelgroep. Er is een goede oplossing om beleid meer te laten aansluiten op de praktijk; maak gebruik van de ervaring van cliënten bij het opstellen van het beleid rondom activering, re-integratie en bemiddeling naar werk.

Wanneer een gemeente alleen algemeen beleid voert ontbreekt vaak de benodigde kennis van de doelgroep met een psychische kwetsbaarheid. Doordat zij niet weten wat cliënten nodig hebben om aan het werk te kunnen, is het voor hen moeilijk aan te sluiten bij de behoeften. Dit wordt ook opgemerkt door cliënten. Byonda, zelf cliënt geweest, legt uit hoe belangrijk het is dat de communicatie  vanuit de gemeente naar de cliënt helder is. Onduidelijkheid over bijvoorbeeld een wisseling in klantmanager kan zorgen voor een terugval. Dit is zonde van de zowel de energie van de cliënt en klantmanager als de kosten.

Ervaringsdeskundigen zijn niet zomaar mensen met een ervaring als cliënt. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om de ervaringen die zij in de GGz hebben opgedaan om te kunnen zetten tot bruikbare kennis. Ze hebben geleerd om over de grenzen van hun eigen ervaring heen te kijken en daarover op een bevorderlijke manier het gesprek te voeren met anderen. Ze baseren zich daarbij ook op de kennis van lotgenoten.

Wanneer ervaringsdeskundigen goed worden ingezet kunnen cliënten veel effectiever aangesproken worden. Dit zorgt voor een betere begeleiding en effectievere communicatie waardoor cliënten zich beter gezien en gehoord voelen. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen ook ingezet worden voor voorlichting en begeleiding bij werkgevers. Dit zorgt voor meer begrip bij werkgevers en ondersteuning voor de cliënt op de werkplekken.

Door de komst van de participatiewet zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor het toeleiden naar werk. Hieronder vallen alle werklozen, dus ook mensen met een verminderde loonwaarde. Gemeenten hanteren een algemeen beleid omdat de participatiewet geen onderscheid maakt tussen verschillende doelgroepen. Hierdoor zijn de in- en uitstroom cijfers per doelgroep  niet bekend. Dit zorgt ervoor dat gemeenten slechts beperkt zicht op de omvang van de problematiek en de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt.  Het inzetten van ervaringsdeskundigheid geeft gemeenten de gelegenheid om meer kennis te vergaren over de manier waarop ze mensen uit een specifieke doelgroep kunnen bereiken en op een effectieve manier naar werk toe kunnen leiden.

Kiyomid van der Veer
Auteur werkt bij Movisie en adviseert gemeente op het gebied van participatie en activering.

Bron: binnenlandsbestuur.nl