Gevangenisstraf geëist voor pgb-fraude

Er is twee jaar celstraf geëist tegen een 58-jarige man uit Den Haag die fraude heeft gepleegd met persoonsgebonden budgetten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man ruim twee ton opgestreken omdat hij jarenlang met zijn stichting pgb’s heeft aangevraagd en ontvangen.

Schaar en lijm
Uit onderzoek bleek dat voor een aantal pgb-houders de verdachte meer of duurdere zorg zou hebben aangevraagd dan zij ontvingen. De ontvangers vertrouwden de verdachte blind en tekenden formulieren zonder deze te controleren. De verdachte vervalste bovendien bankafschriften van de pgb-ontvangers door met schaar en lijm het rekeningnummer te wijzigen. Op deze manier ontving de verdachte het geld zonder dat de pgb-houders hiervan wisten.

Ernstig misbruik van vertrouwen

De verdachte heeft op deze manier ten minste 2,3 ton onterecht ontvangen. De Officier van Justitie noemde de fraude ernstig: ’Fraude gaat ten koste van de sociale voorzieningen en leidt ertoe dat het geld niet terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. De verdachte en zijn stichting hebben jarenlang hun zakken gevuld met de budgetten die bestemd waren voor de zorgverlening aan ouderen en zieken. Hij heeft daarbij ernstig misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de budgethouders in hem stelden.’ Volgens het OM werden de pgb-houders naderhand geconfronteerd met terugvorderingen door de zorgkantoren.

Bron: Opgelicht