Kan het transparanter in de zorg?

Kan het transparanter in de zorg? Ja, maar wel met behoud van privacy.

Hoeveel data over de zorg moeten er openbaar worden? De Nederlandse Zorgautoriteit is voorstander van meer inzicht in data over de zorg. Maar als openheid het belang van privacy raakt, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. De NZa is het aan haar stand verplicht om kritisch om te gaan met het uitleveren van data en zo het belang van de burger te beschermen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat patiënten duidelijke informatie moeten krijgen over de kosten die zij moeten betalen voor de zorg die geleverd is. Het openbaar maken van data helpt daarbij. Maar inzicht geven in zorgkosten mag niet ten koste gaan van de privacy van patiënten of de bedrijfsvertrouwelijkheid schaden van zorgaanbieders of verzekeraars.

Waarom geen data aan Open State Foundation?
Wij vinden het onverantwoord om de data die de Open State Foundation bij ons heeft opgevraagd te geven. De organisatie wil gegevens over de aard, het tarief en de frequentie van bepaalde behandelingen per zorgaanbieder. Wat is daar gevoelig aan, zou je zeggen? Voor de meeste mensen niets: het geeft hen informatie over hoe vaak een ziekenhuis een behandeling uitvoert en tegen welke prijs. Maar er is een uitzondering: als een partij zelf meer persoonsgegevens heeft en deze slim koppelt aan de openbare data. Theoretisch kan die partij op die manier meer te weten komen over iemands ziekte, of over hoe de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder is. Dat vindt de NZa onverantwoord.

Hoe zit het dan met de huidige open DIS-data?
De NZa toetst continu of de gegevens die zij zelf publiceert, voldoen aan die hoge normen. We gaan daarbij heel kritisch om met het uitleveren van data en vermijden alle mogelijke risico’s die we zien. Ook theoretische risico’s onderzoeken we. Recent zijn wij daarom bijvoorbeeld ook zelf tijdelijk gestopt met het uitleveren van gegevens uit ons dbc-informatiesysteem die opgevraagd werden vanuit de Wet Openbaarheid bestuur (Wob). Ook in de toekomst zullen we de beveiliging van deze dataset continu toetsen aan de stand van de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied. Zodat we de privacy van de burger en bedrijfsvertrouwelijke gegevens nu en in de toekomst blijven beschermen.

De NZa zoekt naar manieren om de kosten van zorg transparanter te maken: wat wil een patiënt weten? We vinden dat iedereen recht heeft op een indicatie van wat een behandeling kost die je krijgt. Dan moeten verzekeraars je op navraag kunnen zeggen: wat betekent dit voor mijn eigen risico? Ook heeft de NZa een website opendisdata.nl, waarin we een indicatie geven van de kosten per behandeling. Net als bij een garage, waar je vaak een indicatie krijgt van de kosten vooraf. En zoals het bij de garage kan gaan, is het in de zorg ook niet vooraf altijd al duidelijk welke behandeling nodig zal zijn om een patiënt te helpen. Maar we zoeken continu naar manieren om de patiënt en premiebetaler meer duidelijkheid te geven.

Kan het transparanter in de zorg? Zeker, en daar werkt de NZa dan ook aan mee. Maar wel met behoud van bescherming van privacy.

Bron: NZA