Ouderen willen geen zorg

Door hun grote koopkrachtdaling vermijden de drie miljoen gepensioneerden in toenemende mate de zorg die zij nodig hebben om langer zelfstandig te wonen, zoals het kabinet wil.

De Telegraaf bericht dat de drie miljoen gepensioneerden in Nederland in toenemende mate besparen op de zorg die zij wel nodig hebben. Ze doen dat vanwege hun verslechterde koopkracht.

Ze proberen onder meer hun verplichte eigen risico voor de zorgverzekering (375 euro) zo min mogelijk aan te spreken, onder meer door zonder overleg met een arts hun medicijngebruik te beperken of te stoppen, een noodzakelijke controle bij een specialist over te slaan en niet meer naar de tandarts te gaan.

Daarnaast schrikken zij ervoor terug aan te kloppen bij gemeenten, sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor veel zorg, omdat zij daar eigen bijdragen moeten betalen, bijvoorbeeld voor thuiszorg en huishoudelijke hulp.

De ouderenbond ANBO, de ouderenombudsman, apothekers, huisartsen, specialisten en tandartsen constateren deze trend in zorg mijden onder ouderen.

Ook kloppen ze minder vaak aan bij gemeenten voor hulp. Als ze daar zorg krijgen moeten ze namelijk ook een eigen bijdrage betalen. Voor veel ouderen is dat op dit moment gewoon niet langer mogelijk; ze zijn er de afgelopen jaren financieel te sterk op achteruit gegaan. Als ze moeten kiezen tussen eten en drinken of zorg, kiezen ze toch voor het eerste.

Specialisten – huisartsen, tandartsen, apothekers, etc. – zijn zich hier al langer van bewust. Het valt hen op dat ouderen minder langskomen dan in het verleden. Hoewel dat handig zou zijn als ouderen in het verleden te gemakkelijk en veelvuldig gebruik maakten van de zorg zijn dokters bang dat ze noodzakelijke zorg mislopen. Dat is niet alleen bijzonder problematisch voor henzelf, maar botst ook met de doelstellingen van het kabinet. Dat wil immers dat ouderen langer zelfstandig wonen. Zij willen dat wel, maar kunnen dat natuurlijk alleen als ze bepaalde zorg krijgen.