Pedagogische ondersteuning Jeugdzorg

PEDAGOGISCHE ONDERSTEUNING, JEUGDZORG

De ThuisZorg Maatschappij zet zich in voor ouders, kinderen en jongeren van 0 -23 jaar. Onze focus ligt op het vergroten van de vaardigheden van ouder en kinderen, en het voorkomen van pedagogische problemen. Bij ouderondersteuning begeleiden wij u bij:

  • Coaching van kind en gezin
  • Pedagogische ondersteuning
  • Opvoedingsondersteuning en advies
  • Voorkomen schoolverzuim
  • Vraaggerichte trainingen en cursussen
  • Pedagogische ondersteuning van moeder en kind (consultatiebureaufunctie)
  • Bemiddeling naar/met andere instanties o.a. huisarts, CJG

Naast het bovenstaande bieden onze professionals, waaronder jeugdverpleegkundigen, zorg en hulp aan ouder en kind van 0-23 jaar. Ook als wij in het gezin te maken hebben met gedragsstoornissen, verslavingen, autoriteitsproblemen, motivatieproblemen, faalangst, stemmingsproblematiek en communicatieproblemen bieden op maat gesneden trainingen aan ouders en kind. Hierin begeleiden wij ook individueel.

TZM