Pgb-chaos gaat ten koste van verpleeghuizen

DEN HAAG – De problemen met de persoonsgebonden budgetten raken nu ook gehandicapten en demente ouderen die helemaal niet zo’n budget hebben. Er gaat zoveel geld naar de individuele budgetten dat instellingen moeten bezuinigen om het gat te dichten.

Daarvoor waarschuwt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Verpleeghuizen waar zeer zieke ouderen wonen en instellingen voor gehandicaptenzorg hangt een korting van het budget boven het hoofd, omdat het geld dat beschikbaar is steeds vaker wordt gebruikt in pgb’s voor zware zorg. Sinds dit jaar wordt al deze zorg uit één pot geld betaald door de zorgkantoren van de zorgverzekeraars.

Het idee daarachter is logisch: als meer mensen een pgb nemen, hoeven die mensen geen zorg te krijgen in instellingen. Maar dat is theorie: in de praktijk stijgen de pgb-kosten stevig, en nemen tegelijkertijd de uitgaven van instellingen toe.

Bron: Telegraaf