Praktijkondersteuning

PRAKTIJKONDERSTEUNING HUISARTS

De praktijkondersteuners zijn, van huis uit, geen artsen maar staan onder toezicht van een huisarts.
Daarnaast wordt de praktijkondersteuner weer bijgestaan door de doktersassistent.
Zo kan het zijn dat de ondersteuner u een afspraak laat maken met de doktersassistente.
De huisartsenzorg wordt zo meer verdeeld over verschillende zorgverleners.
De praktijkondersteuning somatiek is in het leven geroepen om de huisarts voor een deel van het werk te ontlasten. Zo neemt te ondersteuner taken over dat onder andere bestaat uit voorlichting geven over chronische ziektes (denk hierbij aan suikerziekte, astma etc.)
Dit doen de ondersteuners intern (in dienst van de huisartsenpraktijk) of extern (bijv. thuiszorg) maar ook als “kleine”zelfstandigen.
De ondersteuners hebben vaak een gespecialiseerde kennis over bepaalde onderwerpen zoals diabetes, COPD en astma.

Daarnaast is er ook een andere vorm van praktijkondersteuning namelijk de praktijkondersteuning GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Deze vorm van praktijkondersteuning wordt geboden door een psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijke werkende of psycholoog. Deze functionarissen zijn aanvullend opgeleid en hebben veelal een POH GGZ opleiding. U komt eerst bij een POH GGZ alvorens door verwezen te worden naar de tweedelijns specialistische, geestelijke gezondheidszorg.
Niet alle geestelijke problematiek hoort gelijk bij een psychiater maar kan adequaat opgepakt worden door de POH GGZ.

TZM