,

Rechter fluit gemeenten terug om pgb-verbod

De gemeenten in Noord- en Oost-Groningen willen af van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de gehandicaptenzorg. Maar ze zijn teruggefloten door de rechter.

Gehandicapteninstelling Noorderbrug heeft een kort geding tegen twaalf gemeenten in Noord- en Oost-Groningen gewonnen. De gemeenten mogen instellingen waar ze zorg bij inkopen niet meer verbieden ook pgb-zorg te verlenen.

De gemeenten in Noord- en Oost-Groningen regelen samen de zorg voor hun gehandicapte inwoners en sluiten daarvoor contracten af met instellingen zoals Noorderbrug. Maar daarnaast kunnen die gehandicapten zelf ook een pgb, persoonsgebonden budget, aanvragen en dan zelf zorg kopen bij instellingen. Daar wilden de gemeenten van af, om zo meer grip te krijgen op de zorg in hun gebied. Ze eisten in de contracten met zorginstellingen dat die geen pgb-zorg meer zouden verlenen aan hun inwoners als ze ook rechtstreeks vergoede zorg verlenen, zogeheten zorg in natura. In de ogen van de gemeenten is een pgb meer een noodvoorziening als de zorg in natura niet genoeg is.

Op dat punt heeft de kort gedingrechter in Groningen de twaalf gemeenten ongelijk gegeven. Volgens de rechter heeft de wetgever nadrukkelijk bedoeld dat burgers vrij zijn te kiezen tussen zorg in natura of zorg via een pgb. ,,De voorwaarden die de gemeenten stellen hebben de strekking de burger te beperken in zijn mogelijkheden vrijelijk te opteren voor pgb-zorg”, stelt de rechter in zijn uitspraak. Een zorginstelling wordt volgens de rechter in praktijk gedwongen zijn cliënten aan te moedigen over te stappen van een pgb naar zorg in natura. ,,Dat is onverenigbaar met de keuzevrijheid die de wetgever heeft willen vastleggen.”

Bestuurder Marianne van der Harten van Noorderbrug reageert opgelucht. ,,We hebben natuurlijk best onze nek uitgestoken met dit proces want we willen de goede relatie met deze gemeenten niet op het spel zetten. Maar voor ons is dit een principiële zaak”, zegt ze. Noorderbrug verleent niet eens zo veel zorg via pgb’s. ,,Maar we vonden echt dat we moesten opstaan voor de vrije keuze van mensen.”

Bron: dvhn