,

Red de Zorg demonstratie

Red de Zorg demonstratie

12 september 2015 – Amsterdam Damrak
Start: 12:00 uur (verzamelen 11:00 uur)

Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. De gevolgen daarvan zijn voor vele kwetsbare mensen nu al pijnlijk voelbaar. Honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben omdat ze ouder worden, in de knel zitten als jongere, gehandicapt zijn of psychiatrische hulp nodig hebben, krijgen niet langer de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet. Daarom organiseren we op 12 september de grote Red de Zorg demonstratie in Amsterdam. Kom ook en geef je daarom hier op!

Brief FNV Zorg om vrij te vragen aan de werkgever: Vakbondsverlof 12 september 2015

Volkspetitie

Op 19 juni nam staatssecretaris van Rijn de Volkspetitie Red de Zorg in ontvangst. De volkspetitie is op 1 mei gestart en in 6 weken door meer dan 700.000 Nederlanders ondertekend. Met de Volkspetitie roepen de ondertekenaars de verantwoordelijk staatssecretaris op om nog voor Prinsjesdag in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen. Er is veel steun van organisaties en prominenten. Omroep max, de Katholieke Bond voor Ouderen Brabant en het Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden, Arie Boomsma, Albert Verlinde en Humberto Tan.

Volkspetitie Red de Zorg nog niet getekend? Teken dan hier>>