Rekening voor thuishulp hoger dan verwacht

Enkele duizenden mensen die een eigen bijdrage moeten betalen voor thuishulp, kunnen de komende weken een forse rekening verwachten.

Daarvoor waarschuwt het Centraal Administratie Kantoor (CAK), dat de eigen bijdrage int. De rekening kan enkele honderden en in enkele gevallen zelfs duizenden euro’s zijn, omdat het CAK nu pas de benodigde gegevens heeft binnengekregen. Het gaat om mensen die volgens de Wmo hulp krijgen waarvan zij een deel zelf moeten betalen.

Zevenduizend mensen
Volgens CAK-directeur Eva Heijblom hebben ongeveer zevenduizend mensen nog geen rekening gekregen omdat de informatie van de zorgaanbieder en de gemeente verschilt. Ook is er een groep mensen die wel hulp krijgt, maar nog niet bij het CAK bekend is. ‘Hoe langer het duurt voordat wij de eigen bijdrage kunnen berekenen, hoe nijpender dit probleem wordt.’

Behoorlijk schrikken
‘Hier kan je natuurlijk behoorlijk van schrikken,’ zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO op de website van deze belangenorganisatie voor senioren. ‘Wij begrijpen dat organisaties en gemeenten niet altijd kunnen voorkomen dat er vertragingen zijn, maar in dat geval moeten cliënten wel goed geïnformeerd worden. Ze moeten vooraf helder inzichtelijk krijgen wat ze kunnen verwachten aan eigen bijdrage, ook als de rekening later komt en daardoor minder over een periode kan worden uitgesmeerd.’ ANBO wees er eerder al op dat burgers over de eigen bijdrage vaak onnodig in het duister tasten.

Rauw op het dak
Het CAK berekent de maximale eigen bijdrage op basis van het inkomen en het vermogen van de zorgbehoevende. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de maandelijkse eigen bijdrage en dus ook hoe groter de opstapeling van de kosten is wanneer het CAK later in het jaar pas de rekening kan opmaken. ‘Middeninkomens met hoge zorgkosten zijn dus de dupe van de hoge eigen bijdrage,’ verzucht Den Haan. ‘En wanneer ze niet goed vooraf gewaarschuwd zijn door de gemeente of door de zorgaanbieder, komt dat hoge bedrag echt rauw op hun dak. ANBO roept de betrokken partijen dan ook op om de eigen bijdrage veel actiever en transparanter mee te nemen in de communicatie over Wmo-voorzieningen.’