SVB draait niet op voor schade zorgverlener

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hoeft niet op te draaien voor de financiële schade van een zorgverlener die declaraties uit het persoonsgebonden budget (pgb) te laat kreeg uitbetaald. Dit heeft het gerechtshof Amsterdam dinsdag bepaald.

Fraudegevoelig
De SVB is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de betaling van declaraties uit pgb’s aan zorgverleners. Voorheen kregen pgb-houders het geld rechtstreeks op hun rekening gestort, maar dat systeem bleek te fraudegevoelig. Daarom wordt het budget door de SVB beheerd en rechtstreeks uitbetaald aan de zorgverlener. De SVB checkt bij gemeenten of personen inderdaad recht hebben op een pgb.

Maanden zonder geld
Vanaf begin dit jaar ging het echter mis. Iedere kleine onvolkomenheid in de gegevensstroom die nodig was om tot uitbetaling te komen, leidde onmiddellijk tot blokkering van de uitbetaling. Zorgverleners kwamen soms maanden zonder geld te zitten.

Geen arbeidsovereenkomst
Het arbeidsrecht kent een bepaling op grond waarvan een verhoging van maximaal 50 procent van het verschuldigde loon in rekening kan worden gebracht bij te laten betaling. Het gerechtshof meent echter dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de SVB en de zorgverlener. De zorgverlener ontvangt weliswaar het loon via de verzekeringsbank, maar dat is een administratieve aangelegenheid. Opdrachtgever blijft de ontvanger van het persoonsgebonden budget.

Van tafel
De kantonrechter kwam in juni tot een ander oordeel: er was weliswaar geen sprake van een arbeidsbetrekking, maar wel van een met een arbeidsovereenkomst vergelijkbare rechtsbetrekking. Daarom zou de SVB volgens de kantonrechter wel aansprakelijk zijn voor de financiële schade (uitspraak). Het gerechtshof veegt met haar uitspraak dit oordeel echter van tafel.

Bron: Binnenlandsbestuur