Berichten

Blog TZM uitgelichte foto

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Van Rijn: “Door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben wordt de ouderbijdrage als drempel ervaren. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Het ergste is dat de kinderen geen zorg meer krijgen

Betere behandelingen dichter bij huis voor minder geld, dat was de bedoeling van de nieuwe Jeugdwet, en ‘transitie’ was het wonderwoord: de gemeenten gingen het doen, die konden véél beter de psychische zorg regelen voor kinderen in de knel, en goedkoper bovendien.

Dit is het resultaat: drie kinder- en jeugdpsychologen bijeen in een behandelkamer die al negen maanden niet zijn betaald, die op straffe van 16 duizend euro boete privégegevens van patiënten moeten leveren aan het CBS – medisch beroepsgeheim of niet; als ze in gebreke blijven krijgen ze dreigtelefoontjes. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Jeugdzorginstellingen onvoldoende toegerust voor behandeling Syriëgangers

Jeugdzorginstellingen zijn onvoldoende toegerust om jonge Syriëgangers te behandelen. De Raad voor de Kinderbescherming vindt het “frustrerend” dat geradicaliseerde tieners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat zegt de Kinderbescherming in een gesprek met NRC.

Om te voorkomen dat minderjarigen afreizen naar Syrië, worden zij opgesloten in tehuizen van jeugdzorg. Ten minste zeven tieners zijn hier ondergebracht omdat zij wilden uitreizen. Nog eens negen kinderen zijn geplaatst in pleeggezinnen. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Belang burger uit het oog bij PGB

Bij alle veranderingen rond het persoonsgebonden budget zijn de belangen van de burgers ernstig uit het oog verloren. Dat zei Nationale ombudsman Reinier van Zutphen zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed. De ombudsman nam daar een klein voorschot op het onderzoek dat hij deed naar de grote problemen met het pgb waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. 25 augustus verschijnt zijn rapport.

Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Jeugd-ggz kampt met wachtlijsten

Het aantal aanmeldingen van nieuwe cliënten is sinds 2014 bij veel psychologen toegenomen, 51 procent meldt dat ze een wachtlijst hebben. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Het NIP vroeg bijna vijfhonderd vrijgevestigde psychologen naar hun ervaringen over het jeugdstelsel. Het NIP zegt dat jongeren niet overal terecht kunnen. Het is volgens hen zorgelijk dat cliënten niet de hulp van hun eerste keus krijgen, ook omdat het jeugdzorgbudget bij sommige gemeenten al op zou zijn. Lees meer