Berichten

Blog TZM uitgelichte foto

Van Rijn schaft ouderbijdrage jeugdhulp af

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) schaft de ouderbijdrage in de jeugdhulp af per 1 januari 2016. De ouderbijdrage bestaat al jaren en is overgenomen in de Jeugdwet die sinds dit jaar van kracht is. Onderzoek laat zien dat de regeling niet voldoende werkt. De Tweede Kamer had Van Rijn op basis van het onderzoek verzocht om in overleg met de VNG de regeling nader te bezien. Van Rijn gaat gemeenten compenseren voor de circa 26 miljoen euro die hiermee gemoeid is en de Jeugdwet aanpassen.

Van Rijn: “Door gezinnen die jeugdhulp nodig hebben wordt de ouderbijdrage als drempel ervaren. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Het ergste is dat de kinderen geen zorg meer krijgen

Betere behandelingen dichter bij huis voor minder geld, dat was de bedoeling van de nieuwe Jeugdwet, en ‘transitie’ was het wonderwoord: de gemeenten gingen het doen, die konden véél beter de psychische zorg regelen voor kinderen in de knel, en goedkoper bovendien.

Dit is het resultaat: drie kinder- en jeugdpsychologen bijeen in een behandelkamer die al negen maanden niet zijn betaald, die op straffe van 16 duizend euro boete privégegevens van patiënten moeten leveren aan het CBS – medisch beroepsgeheim of niet; als ze in gebreke blijven krijgen ze dreigtelefoontjes. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Gemeente Etten-Leur koopt vanaf 2016 alleen nog jeugdzorg in op verzoek

ETTEN-LEUR – De gemeente Etten-Leur koopt vanaf 2016 alleen nog jeugdzorg in op verzoek.

Verantwoordelijk wethouder Jean-Pierre Schouw (Algemeen Plaatselijk Belang) verwacht dat door deze manier van inkopen de kosten voor jeugdzorg lager gaan uitvallen dan in het verleden.

Voorheen kocht de gemeente altijd een vaste hoeveelheid jeugdzorg in, ongeacht de vraag. “De afgelopen jaren kregen zorgaanbieders de garantie dat ze een bepaald budget kregen. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Jeugdzorginstellingen onvoldoende toegerust voor behandeling Syriëgangers

Jeugdzorginstellingen zijn onvoldoende toegerust om jonge Syriëgangers te behandelen. De Raad voor de Kinderbescherming vindt het “frustrerend” dat geradicaliseerde tieners niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat zegt de Kinderbescherming in een gesprek met NRC.

Om te voorkomen dat minderjarigen afreizen naar Syrië, worden zij opgesloten in tehuizen van jeugdzorg. Ten minste zeven tieners zijn hier ondergebracht omdat zij wilden uitreizen. Nog eens negen kinderen zijn geplaatst in pleeggezinnen. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Grote verschillen in wachttijden jeugd GGZ

Instellingen voor Jeugd GGZ hanteren noodgedwongen verschillende wachtlijsten voor verschillende gemeenten. Zo zijn kinderen met bijvoorbeeld autisme, eetstoornissen of ernstige gedragsproblemen uit de ene gemeente vrijwel direct aan de beurt terwijl kinderen uit een andere gemeente maandenlang moeten wachten. Voor dezelfde zorg bij dezelfde instelling. Lees meer