Berichten

Blog TZM uitgelichte foto

SP wil zorgverzekeraars afschaffen

Als zorgverzekeraars worden afgeschaft en hun taken worden overgenomen door een landelijke voorziening, wordt de zorg zowel beter als betaalbaarder. Dat schrijft de SP in het plan ‘De zorg is van ons’, dat vanaf vandaag beschikbaar is. De partij liet het plan doorrekenen door het CPB en dat concludeert dat 7 van de 10 gezinnen goedkoper uit zouden zijn.

De SP pleit in het plan voor het afschaffen van de zorgverzekeraars, invoering van een publieke basisverzekering, afschaffen van het eigen risico en voor een gemeentelijk basispakket dat het recht op zorg garandeert. Ook wil de partij dat de zorgpremie inkomensafhankelijk wordt. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Schippers wil meer helderheid over kosten medicijnen

Minister Edith Schippers (VWS) roept de farmaceutische industrie op helder te maken hoe de kostenopbouw van dure geneesmiddelen is. Op dit moment heeft niemand buiten de farmaceutische bedrijven daar zicht op. Schippers bepleit verandering daarin, omdat dure geneesmiddelen een steeds groter beslag leggen op het geld dat voor zorg beschikbaar is. Aan de andere kant erkent Schippers dat voor de industrie de doorlooptijd tussen het tot stand komen van de innovatie en het moment dat het middel in het verzekeringspakket komt vaak erg lang is.

Schippers deed haar oproep voor een internationaal gehoor van vertegenwoordigers van bedrijfsleven (zowel multinationals als startups), wetenschap en politici in Dalian. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Kan het transparanter in de zorg?

Kan het transparanter in de zorg? Ja, maar wel met behoud van privacy.

Hoeveel data over de zorg moeten er openbaar worden? De Nederlandse Zorgautoriteit is voorstander van meer inzicht in data over de zorg. Maar als openheid het belang van privacy raakt, kun je niet voorzichtig genoeg zijn. De NZa is het aan haar stand verplicht om kritisch om te gaan met het uitleveren van data en zo het belang van de burger te beschermen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt dat patiënten duidelijke informatie moeten krijgen over de kosten die zij moeten betalen voor de zorg die geleverd is. Het openbaar maken van data helpt daarbij. Maar inzicht geven in zorgkosten mag niet ten koste gaan van de privacy van patiënten of de bedrijfsvertrouwelijkheid schaden van zorgaanbieders of verzekeraars. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Oss gebruikt eigen bijdrage als melkkoe

Gemeente Oss gebruikt eigen bijdrage als melkkoe: ‘200 euro voor één uur begeleiding’

OSS – Wie in de gemeente Oss weinig een beroep doet op de zorg, loopt alsnog het risico een flinke rekening op de mat ontvangen. Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van gesprekken met zorgaanbieders en gemeenten. Lees meer

Blog TZM uitgelichte foto

Ouderen willen geen zorg

Door hun grote koopkrachtdaling vermijden de drie miljoen gepensioneerden in toenemende mate de zorg die zij nodig hebben om langer zelfstandig te wonen, zoals het kabinet wil.

De Telegraaf bericht dat de drie miljoen gepensioneerden in Nederland in toenemende mate besparen op de zorg die zij wel nodig hebben. Ze doen dat vanwege hun verslechterde koopkracht.

Ze proberen onder meer hun verplichte eigen risico voor de zorgverzekering (375 euro) zo min mogelijk aan te spreken, onder meer door zonder overleg met een arts hun medicijngebruik te beperken of te stoppen, een noodzakelijke controle bij een specialist over te slaan en niet meer naar de tandarts te gaan. Lees meer