Van Rijn richt vizier op bemiddelingsbureau’s

Er komt een onderzoek naar de diensten en tarieven van pbg-bemiddelingsbureau’s. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn aan de Tweede Kamer. Ook onderzoekt hij of het mogelijk is een zwarte lijst aan te leggen van malafide bureau’s.

Van Rijn reageert daarmee op Kamervragen die SP-Kamerleden Renske Leijten en Henk van Gerven de afgelopen maand stelden. Vorige maand al zegde Van Rijn het onderzoek toe, maar uit een Kamerbrief van 20 oktober blijkt dat nog niet bekend is wie het onderzoek gaat uitvoeren. De precieze onderzoeksvraag staat ook nog niet vast.  

Eén van de aspecten die onderzocht wordt, is op welke schaal medewerkers van bemiddelingsbureau’s worden aangesteld als vertegenwoordiger van budgethouders. Een dergelijke constructie kan problemen opleveren, schrijft Van Rijn. Bijvoorbeeld omdat de medewerker van het bemiddelingsbureau een direct financieel belang heeft bij de geleverde zorg. Ook kan het zijn de medewerker onvoldoende tijd heeft om naast de administratie en financiën ook nog verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de kwaliteit van zorg.

Gewaarborgde hulp
Om pgb-houders hiertegen te beschermen is dit jaar het principe van ‘gewaarborgde hulp’ in het leven geroepen. Eerder deze maand bleek echter dat dit nog niet goed werkt. Bewindvoerders die de patiënt vertegenwoordigen moeten ook de kwaliteit van zorg controleren, maar weigeren hiervoor te tekenen, zo berichtte Omroep Gelderland. Van Rijn geeft dat toe in zijn schrijven. Momenteel voert hij met Per Saldo en zorgkantoren overleg over ‘de waarborgen die nodig zijn om van gewaarborgde hulp te kunnen spreken’, schrijft Van Rijn de Kamer.

In de tussentijd onderzoekt de staatssecretaris ook of het mogelijk is een ‘zwarte lijst’ van malafide bureau’s aan te leggen.

Fraude met pgb-middelen is al langer een gevoelig onderwerp. De tarieven en diensten van bemiddelingsbureau’s staan nu mede op de agenda omdat ZZP Nederland eerder dit jaar indicatieve cijfers naar buiten bracht over de tarieven die dit soort bedrijven vragen. ZZP Nederland stelt dat in de zorg 50 tot 75 procent van de zzp’ers via een bemiddelingsbureau werkt. De opslag die bemiddelingsbreau’s vroegen liep soms op tot 40 procent. Overigens werkte slechts vijftien procent van de ruim tweeduizend zzp’ers die aan het onderzoek deelnamen in de zorgsector.

Bron: Skipr