, ,

VAR: van uitstel zal geen afstel komen

Staatssecretaris Eric Wiebes stelde onlangs de nieuwe zzp-wet uit van 1 januari naar 1 april 2016. Dit houdt in dat de geldigheid van de huidige VAR-verklaringen wordt verlengd.

Kunnen ondernemers en zzp’ers nu opgelucht ademhalen? Nee. In dit geval zal van uitstel geen afstel komen. Adriaan Belonje, directeur van Technicum geeft uitleg.

Werkwijze aanpassen
Wiebes noemt nu april 2016, waarbij een implementatietermijn tot 1 januari 2017 zal gelden. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers waarschijnlijk tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen. De meeste schijnzelfstandigen zijn binnen organisaties wel bekend. De boodschap is dan ook: wacht niet af totdat de vrijbrief voor loonheffing (wat de VAR feitelijk is) definitief wordt afgeschaft, maar onderneem nu al actie en schakel over naar juiste contracteringsvormen.

Doel nieuwe wetgeving
Belonje: “Even terug naar het doel van de nieuwe wetgeving. De nieuwe wet wordt vanzelfsprekend gecreëerd om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In de huidige situatie met de VAR-verklaringen is het zo dat als zo’n schijnverband wordt ontdekt, de zzp’er daar nu volledig voor opdraait. Naar alle waarschijnlijkheid  gaat de Belastingdienst voortaan  werken met voorbeeld- of modelovereenkomsten die zzp’ers en bedrijven kunnen gebruiken. Dit betekent dat straks ook de opdrachtgever, u dus ook, verantwoordelijk kan worden gehouden. Lees: naheffingen en zelfs boetes kunnen de ondernemer treffen.”

Schijnzelfstandigheid
Maar over welke cijfers praten we nu? Belonje: “Er zijn op dit moment tussen de 800.000 en 1,2 miljoen zzp’ers. Daarin heb je een hele grote grijze groep. Zijn ze nu echt zzp’er of niet? Die zzp’ers zijn vaak te onbekend met de risico’s die ze lopen. Ze kijken vaak niet verder dan het volgende jaar. Schijnzelfstandigheid heeft alle aandacht vanuit de overheid en de sociale partners. Het staat immers in verband met een gezond en betaalbaar sociaal stelsel in Nederland. De vraag is echter hoeveel tijd de overheid nodig heeft zich gereed te maken voor de afschaffing van de VAR en het introduceren van de nieuwe wet- en regelgeving.”

Strenge controles
De overheid gaat dus strenger controleren en de mogelijke gevolgen voor de ondernemer zijn niet mals. Belonje: “Ga na welke contracten u nu heeft met zzp’ers en hoe die er over een jaar uit moeten zien. Door een grondige voorbereiding op de nieuwe zzp-wet, is er geen onzekerheid omtrent de VAR-verklaringen van uw zelfstandigen, verkleint u de risico’s bij fiscale controles en voorkomt u de risico’s op vermeend vast dienstverband.
Zorg dat u eventueel zaken doet met een flexibele HR-dienstverlener die zowel voor de inzet van zelfstandige professionals als voor het inhuren van tijdelijk (flex)personeel een passende oplossing biedt. Alleen dan bent u voor de volle 100 procent voorbereid op de toekomst en kunt u zorgeloos gebruik blijven maken van zelfstandigen.”

Bron: Brisk magazine