Vergoedingsmogelijkheden

VERGOEDINGSMOGELIJKHEDEN

De bekostiging van de thuiszorg lijkt soms ingewikkeld maar valt in de praktijk erg mee. Wij geven u een overzicht vanuit verschillende mogelijkheden.

Zorgvergoeding in natura
Bij ‘zorg in natura’ contracteert de gemeente (WMO), het zorgkantoor (Wlz) of uw zorgverzekeraar (Zvw) de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelen zij, samen met uw hulpverlener de administratie daaromheen. U bent hierin vrij, zelf, uw hulpverlener te kiezen.

Zorgvergoeding op restitutie basis
Bij zorg en begeleiding op restitutie basis levert de, door u gekozen, zorgaanbieder u niet gecontracteerde zorg. De zorg aanbieden heeft geen contracten afgesloten met de gemeente, zorgkantoor en/of zorgverzekeraar en factureert direct aan u. Afhankelijk van u verzekering en aanvullende polis krijg u een deel (minimaal 75%) of in sommige gevallen het gehele bedrag vergoed.

Zorgvergoeding op basis van Persoons Gebonden Budget (PGB)
Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U kiest zelf uw zorgverleners uit of u huurt bijvoorbeeld een van de bij ons aangesloten zorgorganisaties in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen. Voor zorg, georganiseerd binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de Wet Maatschappelijke  Ondersteuning (WMO) heeft u altijd recht op PGB en binnen de Zorgverzekeringswet zijn er ook mogelijkheden. Meer informatie vindt u ook op www.pgb.nl
De sociale Verzekeringsbank (SVB) zal hierbij, het u toegekende, geldbedrag gaan beheren.

Combinatie van PGB en zorg in natura
Een mix van Zorg in Natura en een PGB is meestal ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een PGB heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Vergoeding van (zorg)hulpmiddelen
Een hulpmiddel helpt u bij wat u zelf niet meer goed kunt. Denk hierbij aan een rolstoel, toiletstoel, rollator, krukken. Afhankelijk van het hulpmiddel en de situatie betaalt u het hulpmiddel zelf of ontvangt u een vergoeding van uw zorgverzekeraar, uw gemeente, het UWV of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt op de websites van de desbetreffende instanties lezen welke mogelijkheden, vergoedingen en eigen bijdragen er bestaan.

TZM