Verpleegkundige indicatiestelling

Verpleegkundige indicatiestelling

Wijkverpleegkundigen indiceren de zorg binnen het kader van de Zorgverzekeringswet
Vanaf 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige, binnen de Zorgverzekeringswet, verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en de zorgtoewijzing. Dat betekent dat personen die verzorging of verpleging nodig hebben zelf deze zorg kunnen aanvragen. Ook kan de zorg aangevraagd worden via de familie, huisarts of andere doorverwijzende instantie.
Als u geen niveau 5 verpleegkundige  (HBO opgeleid) kunt vinden die een indicatie bij u kunt stellen kunt u hier vaak uw zorgverzekeraar voor benaderen. De zorgverzekeraar zal u dan doorverwijzen naar een organisatie waar de verzekeraar een contract mee heeft. Deze organisatie zal over het algemeen ook de zorg aan u gaan leveren. Maakt u hierin uw eigen keuze (bijv. omdat u via  een  PGB een eigen zorgverlener wilt aantrekken) dan kunt u bij een onafhankelijke wijkverpleegkundige uw indicatie rechtstreeks aanvragen. Bij de Thuiszorgmaatschappij kunnen we het stellen van indicaties voor u verzorgen. U kunt ons hiervoor bellen of een mail sturen via onze contactpagina.

Hoe gaat het stellen van een indicatie in z’n werk
Nadat de wijkverpleegkundige is ingeschakeld zal deze contact met u opnemen en uw hulpvraag te bespreken. Vervolgens zal een afspraak met u gepland worden en zal de situatie verder in kaart gebracht worden.  De wijkverpleegkundige stelt de verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor zorg (verpleging en/of verzorging) af. Eventueel wordt samen met u gekeken naar een passende thuiszorginstelling. De cliënt is hierin leidend.

Welke verpleegkundigen indiceren?
Het uitgangspunt is dat alleen HBO-opgeleide verpleegkundigen ( niveau 5, BIG)  mogen indiceren. Daarnaast mag een MBO verpleegkundige het indicatieproces, onder supervisie van een HBO verpleegkundige uitvoeren. Dit is  een  tijdelijke situatie vanwege het tekort aan HBO-opgeleide verpleegkundigen.

De Thuiszorgmaatschappij helpt u bij uw indicatiestelling
Nadat u contact met ons heeft opgenomen zorgt ons zorgcoördinatieteam dat er, door een van onze zelfstandige wijkverpleegkundige, contact met u opgenomen wordt. Vervolgens wordt een afspraak met u ingepland om de indicatiestelling verder te verzorgen en de aanvraag, bij uw verzekeraar, in te dienen. Dit alles kan op korte termijn geregeld worden, waardoor u snel de zorg krijgt die u nodig heeft.