,

Wetsvoorstel invoering BGL: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling arbeidsrelatie ZZP’er

BGL

Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.

De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen.

VAR
De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er.

Handhaving
Opdrachtgevers vragen zzp’ers een VAR te tonen zodat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Voor zzp´ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp´er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen.

Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven.

Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een zzp’ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de zzp’er dezelfde beschikking gebruiken.

Bonafide opdrachtgevers gevrijwaard
De BGL wordt uitsluitend aangevraagd door de ZZP’er, de opdrachtgever moet controleren of de feiten en omstandigheden voor de te verstrekken opdracht overeenkomen met die op de BGL staan. Is dat correct dan is de opdrachtgever altijd gevrijwaard van aanspraken voor loonheffingen en premies door de Belastingdienst achteraf. Volgens de Belastingdienst biedt de BGL bonafide opdrachtgevers 100% zekerheid. Bij malafide opdrachtgevers kan achteraf geconstateerd worden door de controlerend inspecteur dat er sprake was van een arbeidsrelatie en volgt een naheffing over de gehele periode van de verstrekte opdracht. De bewijslast hiervoor ligt bij de Belastingdienst.

BGL biedt geen enkele zekerheid voor de ZZP’er
In tegenstelling tot de opdrachtgever is de ZZP’er nooit gevrijwaard van aanslagen achteraf door de Belastingdienst. De ZZP’er heeft met de BGL ook geen enkele zekerheid dat hij/zij gebruik kan maken van fiscale faciliteiten zoals zelfstandigenaftrek etc. Met een BGL heeft men niet automatisch recht op fiscale aftrekposten, daar liggen andere feiten aan te grondslag.

Verdere feiten over de BGL

  • De BGL hoeft niet voor iedere opdracht opnieuw aangevraagd te worden. Echter zodra de opdracht of de omstandigheden veranderen zal een nieuwe BGL moeten worden aangevraagd.
  • Het aanvragen van de BGL kan ergens in 2015 via een webmodule, ondertussen kan de ZZP’er de BGL al wel aanvragen ondanks dat de webmodule nog niet gereed is. Ondertussen blijft de bestaande VAR-verklaring 2014 geldig t/m medio 2015.
  • Veel ZZP’ers gebruiken nu ook geen VAR, daar verandert niets aan, er is geen verplichtstelling.
  • Het aanvragen van een BGL kost gemiddeld 20 minuten mits men alle gegevens bij de hand heeft.
  • Er komt één soort BGL in tegenstelling tot het verwarrende VAR-systeem met 4 verschillende afgiftes.
  • De vragenlijst van de BGL is zeker niet korter dan de huidige VAR aanvraag, wel is een deel geautomatiseerd waardoor er vragen kunnen worden overgeslagen.
  • Het is (nog) niet duidelijk hoe een opdrachtgever de feiten moet controleren over de ingevulde gegevens, dat leidt tot verwarring bij opdrachtgevers en ZZP’ers.
  • De administratieve lasten voor opdrachtgevers bedragen jaarlijks 4,2 miljoen euro, voor opdrachtnemers bedragen de lasten 4,4 miljoen euro, de kosten voor de overheid bedragen 5,1 miljoen euro in 2015.