,

ZZP Nederland wint BTW-proces tegen Belastingdienst zorgsector

zorgsector

Gerechtshof: Vrijspraak van btw-plicht voor ZZP’er in zorgsector

Het gerechtshof in Den Bosch heeft het hoger beroep van de Belastingdienst over een btw-heffing voor ZZP’ers in de zorg ongegrond verklaard. Deze vrijspraak heeft voor de betrokken ZZP’ers verstrekkende positieve gevolgen. De uitspraak van het gerechtshof betekent dat BIG-geregistreerde ZZP’ers die zorg verlenen weer btw-vrijgesteld zijn. Dit is een doorbraak in een langlopend conflict met de Belastingdienst.
Stichting ZZP Nederland is verheugd en blij met deze uitspraak van het gerechtshof, want veel van onze leden verkeerden in onzekerheid over een forse btw-afdracht, aldus Johan Marrink van Stichting ZZP Nederland. ‘Helaas hebben inmiddels al een behoorlijk aantal zelfstandigen de zorgsector verlaten, dat is jammer, want in de zorg is een schreeuwende behoefte aan vakmensen.’

BTW-heffing zorgde voor veel problemen
De Belastingdienst liet vrijgestelde ZZP’ers in de zorgsector begin dit jaar plotseling weten dat hun btw-vrijstelling was ingetrokken, hierdoor zijn veel zelfstandigen in problemen geraakt. ZZP’ers die rekeningen stuurden aan ziekenhuizen die niet btw-plichtig zijn konden hun tarieven niet op de btw-maatregel verhogen. Hierdoor moest men 21% van hun uurtarief afdragen aan de staat. Tientallen ZZP’ers hebben inmiddels de zorgsector de rug toegekeerd. Ten onrechte, zo blijkt nu.
Primair standpunt van de Belastingdienst is dat het verlenen van gezondheidskundige diensten door zelfstandigen die factureren aan een ziekenhuis moet worden gezien als het uitlenen van arbeid en dus btw-plichtig zijn. In een eerder proces kwam de Belastingdienst al met dezelfde stelling en werd dit door de rechtbank als niet-ontvankelijk en zelfs onbegrijpelijk beoordeeld. Hierop heeft de Belastingdienst hoger beroep aangetekend en hebben ze nu weer verloren.

Kamervragen
Staatssecretaris Weekers heeft, na ophef door stichting ZZP Nederland, in de Tweede Kamer vragen van diverse politici beantwoord over deze btw-heffing en gezegd dat hij de uitspraak van het hoger beroep wilde afwachten. Nu de Belastingdienst wederom en in meerdere zaken in het ongelijk is gesteld wordt niet verwacht dat men cassatie gaat instellen bij de Hoge Raad.
Dit proces betekent een doorbraak in de vervelende btw-kwestie, de uitspraak is in principe geldig voor alle BIG-geregistreerde ZZP’ers, ook als zij niet rechtstreeks aan de patiënt kunnen factureren maar zoals in dit geval aan een ziekenhuis.

Bron: ZZP Nederland | Datum van publicatie: 07-10-2013

 

Cassatiezaak: btw-vrijstelling voor ZZP’ers in de zorg
Medische diensten operatieassistenten en anesthesie-verpleegkundigen vrijgesteld
Sinds begin 2013 heeft de Belastingdienst haar standpunten ten aanzien van btw voor ZZP’ers in de zorg aangescherpt, waardoor ineens veel zorg wel met btw belast moest worden. Stichting ZZP Nederland heeft met behulp van fiscaal jurist Ronald van Esch een lid ondersteund (zie foto) in de rechtszaak tegen de belastingdienst. De uitspraak in deze rechtszaak oordeelde ten gunste van de ZZP’er. Toch hield toenmalig staatssecretaris Weekers vast aan btw-plicht voor ZZP’ers in de zorg, en ging zelfs in cassatie bij de Hoge Raad. Vandaag was er eindelijk uitspraak in deze brandende kwestie.

Uitspraak Hoge Raad:
Medische diensten aan ziekenhuizen die operatieassistenten en anesthesie-verpleegkundigen niet in loondienst maar als zelfstandig ondernemer verrichten, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (btw).

Werkzaam in ziekenhuis
De uitspraak van de Hoge Raad gaat over twee zaken die speelden voor werkzaamheden die werden in een ziekenhuis. De Hoge Raad oordeelt dat zowel gezien vanuit de patiënten als vanuit de ziekenhuizen sprake is van het geven van ‘medische verzorging’ in de zin van de nationale en Europese btw-wetgeving en dat de diensten daarom zijn vrijgesteld van btw.
Het feit dat de operatieassistent of anesthesie-verpleegkundige wel onder leiding staan van een chirurg of anesthesioloog van het ziekenhuis vond de Hoge Raad niet doorslaggevend voor de btw. Ook dat de eindverantwoordelijkheid lag bij laatstgenoemde specialisten en niet bij de ZZP’ers deed er volgens de Hoge Raad niet toe binnen de btw-wetgeving.

Gevolgen
Stichting ZZP Nederland is blij met de uitspraak van de Hoge Raad en gaat er vanuit dat deze uitspraken positieve gevolgen zullen hebben voor andere takken in de zorg. Bv. zzp’ers die zich laten inhuren door ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Stichting ZZP Nederland zal zich inzetten om zo snel mogelijk achter de antwoorden te komen, zodat de ZZP’ers in de zorg nu eindelijk duidelijkheid hebben of ze nu wel of niet btw-plichtig zijn.

Bron: Rechtspraak.nl | Datum van publicatie: 13-06-2014